Kohti resilientimpää ruokajärjestelmää epävarmuuksien edessä – TREFORM

Maailma on yhä epävakaampi johtuen mm. ilmastonmuutoksesta, globaaleista pandemioista, maailmanmarkkinahintojen vaihteluista ja geopoliittisista jännitteistä. Kansallisen ruokaturvan vaarantuminen kriisitilanteissa uhkaa yhteiskuntarauhan säilymistä, joten ruoan tuotannon ja jakelun häiriötön toiminta on kriittistä. Ruokajärjestelmän resilienssin turvaaminen ja kriisitilanteisiin varautuminen ovatkin yhteiskunnan keskeisiä haasteita. Ruokaturva edellyttää toimivia kansainvälisiä kauppasuhteita, resilienttejä tuotantoketjuja ja maatalouden tuotantopanosten varmistettua saatavuutta. TREFORM-konsortio tuottaa uusia ratkaisuja ja suosituksia ruokaturvan parantamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä perustuen uuteen tutkimustietoon monipuolisilla tutkimusmenetelmillä.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus, Aalto-korkeakoulusäätiö

Yhteyshenkilö

Pasi Rikkonen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, pasi.rikkonen@luke.fi, puh. +358 29 5326 480

Toteutusaika

1.11.2020-30.11.2023

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Budjetti

932 723 €

Raportit ja julkaisut

https://www.luke.fi/projektit/treform/

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus, Uudet toimintamallit

Asiasanat

ruokajärjestelmä, ruokaturva, resilienssi

Hankkeen sivulle