Parempaa kauraa Suomesta BOFF (Better Oats from Finland)

Ruoantuotannon ympäristövaikutukset ja taloudellinen kannattavauus ovat nousseet yhä suurempaan rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Elintarvikkeiden jalostajien keskuudessa on kasvanut kiinnostus vähentämään tuotteidensa ympäristöjalanjälkeä. Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy raaka-aineiden hankinnasta eli alkutuotannolla on keskeinen rooli elintarvikkeiden ympäristövaikutusten hillinnässä.

Hankkeessa tutkitaan kauraa tuottavien maatilojen mahdollisuuksia vähentää ilmastovaikutuksia, tehostaa ravinne- ja energiaomavaraisuutta, edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa viljelyn kannattavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi hankkeessa selvitetään mitä esteitä ja haasteita on muutoksessa kohti kestävämpää ruontuotantoa ja -jalostusta.

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Wageningenin yliopisto

Yhteyshenkilö

tutkijatohtori Kari Koppelmäki, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, kari.koppelmäki@helsinki.fi, 050 4139 385

Toteutusaika

1.1.2022-31.12.2024

Rahoittaja

Heleisngin yliopiston Ruralia-instituutti, Wageningenin yliopisto ja Oy Oatly Ab

Budjetti

Kokonaisbudjetti 130 000 euroa, josta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 65 000 euroa

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Asiasanat

ilmastokestävyys, ravinne- ja energiaomavaraisuus, ympäristövaikutukset