Työpajoja Saimaan alueen erityisyyslaatuisuuksien tunnistamisesta

28.02.2023 Ajankohtaista | Kirjoittanut: yllapito

Saimaan alueen erityislaatuisuuksia -työpajoissa esitellään ja keskustellaan, miten Saimaan tuntua voisi kuvailla ja millaisissa asioissa sen vetovoima piilee. Esittelemme keskustelun pohjaksi keräämiämme aineistoja ja havaintoja Saimaan alueen erityisyyksistä. Lisäksi pohditaan yhdessä mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen erityisesti ruokamatkailussa.

Kolme samansisältöistä tilaisuutta järjestetään

Savonlinnassa 22.3.2023 klo 13-16, Ilmoittautuminen viimeistään 15.3.2023 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119951/lomakkeet.html

Mikkelissä 29.3.2023 klo 13-16, , ilmoittatuminen viimeistään ke 22.3.2023 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/122498/lomakkeet.html

Pieksämäellä 30.3.2023 klo 13-16, ilmoittatuminen viimeistään ke 22.3.2023 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/122498/lomakkeet.html

Tutustu työpajojen ohjelmaan tästä

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne järjestää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, SToP – Saimaa Taste of Place. Ruoka paikan tunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona -hanke.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakunta liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.