Etelä-Savon elintarvikejalostajista valtaosa mikroyrityksiä

12.01.2024 Ajankohtaista, Uutinen | Kirjoittanut: Taina

Etelä-Savon elintarvikealan jalostusta harjoittaa 94 yritystä. Yritykset ovat kooltaan varsin pieniä, mikroyrityksiä. Alle 5 henkilöä työllistäviä yrityksistä on 71 %, mikä vastaa myös valtakunnallista jakaumaa. Elintarvikealan jalostavia yrityksiä on Suomessa kaikkiaan reilu 2600, joista 315 valmistaa luomutuotteita.  

Luomujalosteita valmistetaan 12 yrityksessä Etelä-Savossa ja niiden koko jakautuu tavanomaista tuotantoa tasaisemmin.

Etelä-Savon elintarvikeyrityksistä leipomotuotteita jalostaa lähes 30 %. Tämä vastaa myös valtakunnallista yritysten toimialajakaumaa. Seuraavaksi eniten yritystoimintaa on vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostuksessa sekä lihan jalostuksessa.

Luomutuotteiden osalta toimialoista nousevat esille vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostus ja viljatuotteiden jalostus.  

Tiedot perustuvat Valtakunnallinen Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hankkeen ja maakunnallisten elintarvikealan kehittäjien yhteistyössä vuonna 2023 kokoamiin Aitoja makuja yritystilastoihin. Yritystilastosta selviää, millä toimialalla yritykset toimivat ja montako henkilöä ne työllistävät. Etelä-Savon osalta tiedot on koottu Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille -hankkeessa. Tilastoaineistoon on koottu tietoja jalostustoimintaa harjoittavista yrityksistä, joiden liikevaihto on vähintään 15 000 euroa.  

Lue lisää https://aitojamakujalehti.fi/tietoa-jalostavista-elintarvikeyrityksista/