Riina Tuominen

Insinööri (ylempi AMK), projektipäällikkö, 040 637 1482, riina.tuominen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– kasvisten tuoteturvallisuus, ympäristöturvallisuus